Partneri


Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska udruga poslodavaca

Certificirane ustanove

Grad Duga Resa
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/grad_duga_resa

Grad Samobor
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/grad_samobor

Grad Sveta Nedelja
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/grad_sveta_nedelja

Općina Barilović
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_barilovic

Općina Belica
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_belica

Općina Beretinec
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_beretinec

Općina Bilje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_bilje

Općina Biskupija
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_biskupija

Općina Bosiljevo
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_bosiljevo

Općina Brinje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_brinje

Općina Cernik
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_cernik

Općina Cista Provo
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_cista_provo

Općina Desinić
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_desinic

Općina Draganić
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_draganic

Općina Draž
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_draz

Općina Dubrovačko Primorje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_dubrovacko_primorje

Općina Đulovac
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_djulovac

Općina Fažana
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_fazana

Općina Feričanci
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_fericanci

Općina Grožnjan
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_groznjan

Općina Jelenje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_jelenje

Općina Kaptol
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_kaptol

Općina Kistanje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_kistanje

Općina Klana
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_klana

Općina Kostrena
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_kostrena

Općina Lekenik
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_lekenik

Općina Marijanci
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_marijanci

Općina Mljet
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_mljet

Općina Nova Rača
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_nova_raca

Općina Novigrad Podravski
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_novigrad_podravski

Općina Oprtalj
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_oprtalj

Općina Perušić
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_perusic

Općina Pitomača
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_pitomaca

Općina Primošten
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_primosten

Općina Saborsko
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_saborsko

Općina Smokvica
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_smokvica

Općina Sopje
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_sopje

Općina Stankovci
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_stankovci

Općina Sveti Ilija
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_sveti_ilija

Općina Štrigova
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_strigova

Općina Trnovec Bartolovečki
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_trnovec_bartolovecki

Općina Udbina
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_udbina

Općina Vladislavci
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_vladislavci

Općina Vojnić
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_vojnic

Općina Vrhovine
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_vrhovine

Općina Zmijavci
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_zmijavci

Općina Župa dubrovačka
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/opcina_zupa_dubrovacka

Splitsko-dalmatinska županija
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/splitsko_dalmatinska_zupanija

Veleučilište u Karlovcu
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/veleuciliste_u_karlovcu

Veleučilište u Požegi
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/veleuciliste_u_pozegi

Vinodolska općina
http://transparentnajavnanabava.hr/partner/vinodolska_opcina