Certificirane ustanove


Popis certificiranih ustanova
Partneri


Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska udruga poslodavaca
1. PREDAJA ZAHTJEVA
 • zahtjev za dobivanje certifikata "Transparentna javna nabava" se nalazi OVDJE
2. ANALIZA SADRŽAJA SEKCIJE JAVNE NABAVE NA STRANICI KANDIDATA
 • Sadržaj sekcije JN treba ispuniti sljedeće uvjete
  • objava predmeta javne nabave
  • objava planova javne nabave
  • objava registra sklopljenih ugovora javne nabave
  • objava internog akta o postupcima nabave male vrijednosti
  • korekcija pragova nabavki (start 20.000kn) male vrijednosti u klasifikaciji postupaka
  • objava nabave male vrijednosti
  • objava registra sklopljenih ugovora male vrijednosti
  • objava izjave o nepostojanju sukoba interesa
 • ukoliko kandidat na internet stranici nema sekciju "Javna nabava", nudi mu se mogućnost implementacije programskog rješenja za objavu iste u skladu sa uvjetima za dobivanje certifikata
3. DODJELA I JAVNA OBJAVA CERTIFIKATA